Remont mieszkania w bloku - wymagane pozwolenia

2015-05-29
Remont mieszkania w bloku - wymagane pozwolenia

Zakrojony na szeroką skalę remont mieszkania to nie tylko nakład pracy i finansów, lecz także - w pewnych przypadkach - długa droga pełna niezbędnych do dopełnienia formalności.

Wszelkie prace remontowe w mieszkaniu będącym składową większej całości podzielić można na trzy kategorie: dowolne, wymagające zgłoszenia lub wymagające pozwolenia. Do pierwszej grupy zaliczają się wszystkie czynności, mające podnieść komfort użytkowanego lokalu i jego estetykę, a jednocześnie nie mające wpływu na strukturę budynku czy pomieszczeń wspólnych. Wymiana zlewu, baterii, wanny czy WC nie wymaga zgody z zewnątrz, podobnie jak wymiana wewnętrznych parapetów, malowanie, tapetowanie, układanie terakoty, glazury, wykładzin czy boazerii. Mieszczą się one w kategorii prac konserwacyjnych.

Inaczej ma się sprawa z wymianą zewnętrznych okien i drzwi. Te trzeba już zgłosić właścicielowi budynku (wspólnocie, administracji czy spółdzielni). Jest to o tyle korzystne, że niekiedy podnoszą one standard całej nieruchomości i zdarza się, że właściciel partycypuje w kosztach takiej renowacji (np. w lokalach komunalnych). Zgody wymaga również wymiana instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, grzewczej i wodociągowej, przebudowa ścian działowych czy zabezpieczenie okien zewnętrznymi kratami.

Przy wszelkich przeróbkach elementów konstrukcyjnych budynku (stropy, ściany nośne, dach, zmiana wymiarów okien i drzwi) potrzebne jest już uzyskanie pozwolenia budowlanego. Do starostwa należy dostarczyć komplet dokumentów: projekt budowlany, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Jest to niezbędne także przy wymianie instalacji gazowej czy zmianach wyglądu elewacji budynku (np. zabudowanie balkonu). Na decyzję czeka się ok. 60 dni.

Przed przystąpieniem do bardziej skomplikowanych prac remontowych warto zapoznać się z regulaminem wspólnoty czy spółdzielni, gdyż przeróbki budowlane dokonane bez zezwolenia mogą zostać zakwalifikowane jako samowola budowlana. W takim przypadku nadzór nakazać może przywrócenie stanu pierwotnego lokalu lub wystawić rachunek legalizacyjny.