Co zrobić, aby wziąć udział w programie MdM?

2017-10-18
Co zrobić, aby wziąć udział w programie MdM?

W roku 2014 pojawił się nowy program rządowy, cieszący się niezwykłą popularnością wśród młodych ludzi zamierzających kupić mieszkanie. Mowa tu oczywiście MdM (Mieszkanie dla Młodych).

Decydując się na kupno pierwszego mieszkania, uczestnik programu otrzymuje pomoc w formie dofinansowania do wkładu własnego. W latach 2014-2018 wsparcie finansowe wynosi łącznie ponad 3,5 miliarda złotych. Program będzie trwał do 30 września 2018 roku. Jeśli jesteś osobą, która chciałaby ubiegać się o uczestnictwo w tym programie, koniecznie zapoznaj się z jego wytycznymi.

 

Podstawowe warunki

Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania jest wiek niższy niż 35 lat, przy czym brany jest pod uwagę rocznik, a nie data urodzenia. Jeśli chodzi zaś o małżeństwa, uwzględniany jest wiek młodszego małżonka. Uczestnikiem może być osoba samotna, jak i będąca w związku nieformalnym. Nie może być ona właścicielem czy współwłaścicielem mieszkania ani w przeszłości, ani w chwili starania się o wzięcie udziału w programie. Jeśli natomiast posiada prawo spółdzielcze lokatorskie, powinna z niego zrezygnować w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego. W przypadku najmu mieszkania najemca musi wypowiedzieć umowę i opuścić lokal w przeciągu pół roku od daty zawarcia umowy o przeniesieniu lub ustanowieniu własności lokalu mieszkalnego.

Uczestnik otrzyma dofinansowanie również w sytuacji, gdy umowa kupna mieszkania została podpisana na dzień przed datą ślubu lub gdy umowa została podpisana przez byłego współmałżonka albo małżonka wychowującego samotnie dziecko.

Dofinansowanie MdM przyznawane jest na zakup mieszkania, domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, a także na budowę domu jednorodzinnego, przy czym na dofinansowanie można liczyć tylko wtedy, kiedy kredyt hipoteczny udzielony został w polskiej walucie, a jego wartość jest przynajmniej równa połowie ceny mieszkania. Ponadto kredyt musi być zaciągnięty na nie mniej niż 15 lat.

Jeśli osoba ubiegająca się o udział w programie nie posiada zdolności kredytowej, to umowę przyszłego beneficjenta mogą podpisać rodzice, mąż, żona, macocha, ojczym czy teściowie.

Przy otrzymywaniu dofinansowania nie ma limitów zarobkowych, ale dopłaty są przyznawane w różnej wysokości:

 • 30% dopłaty przyznane osobie i małżeństwu, które wychowuje przynajmniej troje dzieci,
 • 20% dopłaty przyznane osobie i małżeństwu, które wychowuje dwoje dzieci,
 • 15% dopłaty przyznane osobie i małżeństwu, które wychowuje jedno dziecko,
 • 10% dopłaty dla osoby niebędącej w związku małżeńskim oraz bezdzietnych małżeństw,
 • 5% dopłaty dla osób,  którym w rodzinie urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko do 5 lat od dnia zakupu lokalu mieszkalnego (wniosek należy złożyć do 6 miesięcy od dnia urodzenia się albo przysposobienia dziecka).

Jeśli chodzi o limit wiekowy, to zwolnione są z niego osoby wychowujące co najmniej troje dzieci, które:

 • pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • uczą się i mają mniej niż 25 lat,
 • są małoletnie.

 

Program MdM - rynek wtórny i pierwotny

Przy otrzymywaniu dofinansowania z programu MdM ważna jest powierzchnia mieszkalna: mieszkanie powinno mieć do 75 m², natomiast dom jednorodzinny do 100 m². Inaczej jest w przypadku rodziny posiadającej co najmniej troje dzieci, wtedy dopuszczalna powierzchnia mieszkania zwiększa się do 85 m², a domu - do 110 m² .

Limit ceny za 1 m² powierzchni użytkowej określany jest przez średnią arytmetyczną dwóch wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej w zależności od danego województwa. Otrzymana liczba jest mnożona przez współczynnik 1,1, jeśli nieruchomość jest z rynku pierwotnego, lub przez 0,9, jeśli z rynku wtórnego

Limity MdM są określane dla:

 • stolic województw,
 • gmin sąsiadujących ze stolicami województw,
 • pozostałych gmin województw.