Budowa domu jednorodzinnego w ramach programu MdM - jakie warunki należy spełnić?

2017-10-18
Budowa domu jednorodzinnego w ramach programu MdM - jakie warunki należy spełnić?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy warto korzystać z programu MdM? W roku 2014 program ten nie cieszył się dużym powodzeniem, popularność zdobył sobie dopiero w latach następnych.

Dlaczego program MdM cieszy się obecnie tak dużą popularnością? Przede wszystkim nie stawia uczestnikowi zbyt wygórowanych warunków do spełnienia.

Dużą zaletą programu MdM jest możliwość kupna nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W połowie 2015 roku program uległ znaczącej zmianie, wskutek której osoby dysponujące mniejszą zdolnością kredytową mogą teraz zakupić tańsze mieszkanie z drugiej ręki. Ale oprócz zakupu mieszkania program obejmuje również budowę domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym.

 

Program MdM a dom jednorodzinny

Uczestnik programu chcący wybudować dom jednorodzinny w systemie gospodarczym otrzyma dofinansowanie w postaci zwrotu wysokości podatku VAT na materiały budowlane.

O takie dofinansowanie można się starać, jeśli wydatki dotyczyły budowy domu jednorodzinnego lub rozbudowy, nadbudowy,  przebudowy budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne. Pozwolenie na budowę takiego obiektu mieszkalnego wydane zostało po 1 stycznia 2014 roku, a jego powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 100 m² lub 110 m² (dla rodziny wychowującej co najmniej troje dzieci). Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna w roku wydania pozwolenia na budowę lokalu mieszkaniowego mieć mniej niż 36 lat, a także nie może posiadać spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego. Nie może być ona również właścicielem albo współwłaścicielem budynku, obejmującego przynajmniej jeden lokal mieszkalny.

Zwrot zostaje wydany na podstawie faktur wystawionych dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do 30 września 2018 roku i obejmuje towary i usługi objęte podatkiem 7% do dnia 1 maja 2004 roku.

Ważna jest wysokość zwrotu wydatków dla stawki 22%, która stanowi 68,18% kwoty podatku wynikającej z faktur. Nie może ona być wyższa niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn70 m² powierzchni użytkowej i ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, obliczonej dla potrzeb premii gwarancyjnej do wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.

 

A jeśli wartość podatku jest większa niż 22%?

Jeśli podatek jest wyższy niż 22%, kwota zwrotów wygląda następująco:

  • 65,11% kwoty podatku VAT z faktur ze stawką 23% (limit kwoty zwrotu wyniesie nie więcej niż 12,195 iloczynu powierzchni użytkowej i ceny 1 m²),
  • 62,5%  kwoty podatku VAT z faktur ze stawką 24% (limit kwoty zwrotu wyniesie nie więcej niż 12,097% iloczynu powierzchni użytkowej i ceny 1 m²),
  • 60% kwoty podatku VAT z faktur ze stawką 25% (limit kwoty zwrotu wyniesie nie więcej niż 12% iloczynu powierzchni użytkowej i ceny 1 m²).

Zwrot podatku przyznawany jest na podstawie okazanego przez beneficjenta wniosku, który musi zostać złożony
do 31 grudnia tego roku, w którym rozpoczęto użytkowanie nowo wybudowanego domu lub lokalu mieszkalnego. Przy czym osoba fizyczna, która  pozostaje w związku małżeńskim, może ubiegać się o zwrot wydatków sama bądź wspólnie z małżonkiem. Na decyzję o przyznaniu zwrotu czeka się do 4 miesięcy od daty przedłożenia wniosku.

Dopłaty MdM zostały rozszerzone również o możliwość zakupu domu jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie szeregowej. Ograniczenia metrażowe wynoszą do 100 m² lub do 110 m² (jeśli beneficjent wychowuje co najmniej troje dzieci).

 

Kiedy tracimy prawo do programu MdM?

Zgodnie z zasadami programu MdM, beneficjent może stracić dofinansowanie, gdy:

  • sprzeda lub zrzeknie się współwłasności nieruchomości w ciągu 5 lat;
  • wynajmie, podwynajmie lub użyczy nieruchomości wcześniej niż 5 lat od zakupu;
  • jedna ze stron odstąpi od zakupu nieruchomości lub budowy domu;
  • nabędzie prawa własnościowe do innego lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat;
  • zmieni przeznaczenie mieszkania w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości;
  • spłaci kredyt wcześniej niż w ciągu 5 lat;
  • wyłudzi kredyt hipoteczny.

Jeżeli uczestnik dopuści się któregoś z powyższych wykroczeń, będzie musiał oddać całe dofinansowanie.

Artykuł został przygotowany przez redakcję firmy Wasilewski Developer, oferującej mieszkania na sprzedaż w Mońkach, Ełku i Grajewie.