Jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy gazu ziemnego?

2017-01-04
Jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy gazu ziemnego?

Każde przedsiębiorstwo lub gospodarstwo domowe wymagające w ramach swojego funkcjonowania dostaw gazu ziemnego powinno podpisać umowę o sprzedaży paliwa gazowego bądź kompleksową umowę dostarczania gazu, gdzie oprócz sprzedaży paliwa uwzględnione będzie również świadczenie usług dystrybucyjnych.

Zmiana sprzedawcy gazu

Obecnie możliwa jest zmiana sprzedawcy gazu na takiego, który będzie miał najbardziej atrakcyjną ofertę cenową. Jak ją przeprowadzić?

 

Zawarcie umowy i wypowiedzenie wcześniejszej

Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego wymaga w pierwszej kolejności podpisania z wybranym oferentem nowej umowy sprzedaży lub nowej umowy kompleksowej. Po wyborze nowego sprzedawcy wystarczy podpisać z nim stosowną umowę. Pamiętać należy przy tym, aby dokładnie przeczytać i przeanalizować wszystkie jej warunki, zwłaszcza te dotyczące kosztów ponoszonych przez odbiorcę.

Zawarcie umowy z nowym sprzedawcą gazu ziemnego czy umowy kompleksowej powinno być poprzedzone wypowiedzeniem starej umowy u dotychczasowego sprzedawcy lub dostawcy. Umowa z nowym sprzedającym wejdzie w życie dokładnie w dniu wygaśnięcia poprzedniej, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z umową sprzedaży, czy z umową kompleksową.

Jeśli wypowiadamy umowę dotychczasowemu dostawcy gazu ziemnego, która najczęściej jest umową kompleksową, to powinno to pociągnąć za sobą kolejny obowiązkowy krok, czyli zawarcie umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o świadczenie usług dystrybucji.

 

Powiadomienie OSD

Przy samodzielnej zmianie sprzedawcy gazu ziemnego nie należy zapominać o dopełnieniu obowiązku poinformowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego o tym fakcie. Na ogół konieczne jest wysłanie pisemnego powiadomienia o zmianie dostawcy, czyli tzw. PZD. Na podstawie takiej informacji Operator Systemu Dystrybucyjnego w ciągu 7 dni powiadomi poprzedniego sprzedawcę o terminie zakończenia umowy, zaś nowego sprzedawcę o terminie rozpoczęcia realizacji procedury zmiany sprzedawcy.

 

Odczyt licznika i rozliczenie końcowe

Ostatnim etapem zmiany sprzedawcy gazu ziemnego jest odczyt gazomierza oraz rozliczenie końcowe z poprzednim sprzedawcą gazu. Odczytu licznika gazu dokonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Powinno to nastąpić w terminie nie późniejszym niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zmiany sprzedawcy. OSD przesyła powiadomienie o stanie gazomierza do nowego i poprzedniego sprzedawcy gazu ziemnego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia dokonania odczytu. Jeśli odczyt licznika nie jest możliwy, wówczas OSD oszacuje ilość odebranego paliwa gazowego i taka informacja stanie się podstawą rozliczenia końcowego. Poprzedni sprzedawca na koniec współpracy z klientem przygotowuje fakturę końcową.